TERAPIA DZIECI facebook

Terapia dla Dzieci – terapia traumy

Bardzo chętnie pracuję z dziećmi w wieku szkolnym, które cierpią na różnego rodzaju dolegliwości emocjonalne, lęki, z dziećmi które przeżyły silne traumy emocjonalne. Metody którymi pracuje pozwalają dosyć szybko i skutecznie dotrzeć do źródła bólu emocjonalnego i pozwalają na jego znaczne złagodzenie lub uwolnienie z psychiki i ciała.

Dlaczego to jest takie ważne, aby dziecko w odpowiednim czasie otrzymało właściwą pomoc?

Dziecko, które znajduje się w trudnej sytuacji emocjonalnej jest bezradne wobec silnych emocji, których doświadcza. Rodzice dziecka również mogą odczuwać w takiej sytuacji bezsilność i nie zawsze wiedzą, jak postępować z dzieckiem. Dziecko potrzebuje wówczas szczególnej uwagi i wsparcia. Na skutek traumy czy innego trudnego doświadczenia część energii, która powinna iść na rozwój dziecka zostaje zablokowana. Takie dziecko zamiast pożytkować swoją energię na rozwój psychiczny, intelektualny skupia się na tym, aby poradzić sobie z emocjonalnym bólem. Często zamyka się w sobie, traci naturalną spontaniczność, zaczyna przejawiać nietypowe zachowania, odczuwa trudność w nawiązaniu kontaktu z innymi ludźmi, traci zainteresowanie nauką. Brak poczucia bezpieczeństwa, który powstaje w dziecku na skutek przeżytej traumy sprawia że dziecko z mniejszą otwartością podejmuje wyzwania życiowe. Takiemu dziecku znacznie trudniej jest odnaleźć się w sytuacjach społecznych i rozwijać wrodzone zdolności i talenty.

W jaki sposób pracuję z dziećmi?

Celem prowadzonej przeze mnie terapii jest odbudowanie w dziecku poczucia bezpieczeństwa, stworzenie takiej przestrzeni, w której dziecko może bezpiecznie odreagować nagromadzone emocje i napięcia, uwolnić się od konieczności ponownego przeżywania traumy. Celem prowadzonych przeze mnie działań jest pomoc dziecku w odzyskaniu jego naturalnej spontaniczności i zaufania do świata.

Ze szczególną uwagą i troską dostosowuję tempo i rodzaj oddziaływań terapeutycznych do możliwości dziecka. Dbam o to, aby dziecko czuło się ze mną bezpiecznie. Cały proces przebiega w zgodzie z rytmem dziecka, w atmosferze ciepła, otwartości i zaufania.